صنعت کار » آب شدن یخچال‌های طبیعی

سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور اعلام کرد:
عضو هیات علمی پژوهشکده علوم‌زمین از اجرای طرح پایش آتشفشان دماوند و تهیه نقشه یک‌بیست‌وپنج هزارم این منطقه خبر داد و گفت: این طرح از چند سال پیش در سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور آغاز شده ولی با توجه به موقعیت خاص آتشفشان دماوند و امکان فعالیت در چند ماه از سال و همچنین ارتفاع بلند دماوند و دسترسی مشکل به قله، مطالعات بسیار سخت و با سرعت پایین پیش می‌رود. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك