صنعت کار » آب شهری

رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور:
در حالی که بر اثر برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی بسیاری از دشت‌های کشور دستخوش فرونشست شدند و دامنه آن به شهرها رسیده، اما علیرضا شهیدی رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، اعتقاد دارد که بر خلاف آب‌های زیر زمینی، منابع آب کارستی در اختیار کشور است که در صورت پیگیری‌های لازم کشور قادر است آب شهری مانند مشهد را از این منابع تامین کند، ولی در حال حاضر این منابع از شهرهای مرزی در حال مهاجرت به کشورهای همجوار هستند. ادامه
آمارهای وزارت نیرو گویای آن است که ۷۴.۶ درصد از جمعیت شهری کشور در هنگام پیروزی انقلاب اسلامی زیر پوشش شبکه آب شهری بوده که در زمان حاضر این رقم به ۹۹.۶ درصد افزایش یافته است. ادامه
۷۴.۶ درصد از جمعیت شهری در هنگام پیروزی انقلاب اسلامی تحت پوشش آب شهری بودند که اکنون این رقم به ۹۹.۶ درصد رسیده است. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك