صنعت کار » آب شهر تهران

مدیرعامل آبفای استان تهران:
مدیرعامل آبفای استان تهران در همایش تبیین وضعیت آب و فاضلاب شهرهای استان تهران گفت: استان تهران از نظر منابع آبی، در جایگاه بعد از استان سیستان و بلوچستان قرار دارد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك