صنعت کار » آجیل و خشکبار

رئیس اتحادیه فروشندگان خشکبار و آجیل‌
رئیس اتحادیه فروشندگان خشکبار و آجیل شایعه استفاده از وایتکس رقیق شده در آجیل‌های کهنه و قدیمی برای فروش دوباره و عرضه به بازار را تکذیب کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات