صنعت کار » آرامکو عربستان سعودی

در آستانه عرضه عمومی سهام آرامکو صورت می گیرد؛
عربستان سعودی در نظر دارد سرمایه گذاری در بخش پالایش و پتروشیمی را شدیداً افزایش دهد تا مطمئن شود با کاهش تقاضا برای نفت خام، به مشکلی بر نخواهد خورد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك