صنعت کار » آرش محبی نژاد

دبیر انجمن صنایع همگن اعلام کرد
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی گفت: این انجمن از دو برنامه روش های نوین تامین مالی و همگرایی بین قطعه سازان با مجموعه سازها که از سوی مدیرعامل ایران خودرو ارایه شده، استقبال می کند. ادامه
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور عنوان کرد:
پس از نا به سامانی های بازار ارز و در پی آن بازار خودرو، در نهایت هفته گذشته بسته ارزی دولت اعلام و آب پاکی روی دست خودروسازان و قطعه سازان ریخته شد. حالا دیگر خودروسازان بهانه خوبی برای افزایش قیمت خودروهایشان دارند و قطعه سازان نیز بین زمین خودروسازان و تامین قطعات به واسطه ارز آزاد پاسکاری می شوند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات