صنعت کار » آریزو6

صنعت کار گزارش می دهد؛
چهارشنبه شب گذشته، شرکت مدیران خودرو طی مراسمی خصوصی ویژه خبرنگاران تخصصی حوزه خودرو، جدیدترین محصول برند چری که به زودی به خیایان های ایران قدم می گذارد را معرفی کرد.به گزارش خبرنگار خودروکار، سدان لوکس چری با نام آریزو 6 بر پلتفرم و زبان طراحی جدید مشترک با آریزو 5 به بازار جهانی عرضه می شود با این تفاوت که از دیدگاه فنی و طراحی داخلی سخنان جدیدی برای بازگو کردن دارد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات