صنعت کار » آزادسازی معادن

معاون طرح و برنامه وزارت صمت گفت : پشتیبانی از بخش تولید وظیفه همه ارکان حاکمیت است، . ادامه
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با آزادسازی معادن تا پایان سال جاری، بین ۵ تا ۶ هزار معدن به سرمایه‌گذاران واگذار می شود. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات