صنعت کار » آزادسازی واردات

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید از آنجا که در حال حاضر تقاضا در بازار خودرو نسبت به عرضه بیشتر است، آزادسازی واردات حتی کنترل شده، می‌تواند تاثیر روانی مثبتی داشته باشد و موجب کاهش قیمت‌ها شود، همان روندی که در روزهای گذشته شاهد آن هستیم. ادامه
آزادسازی واردات خودرو علاوه بر افزایش قدرت رقابتی شرکت های خودروسازی کشور می تواند با افزایش واردات خودروهای هیبریدی، صرفه جویی در مصرف سوخت را به همراه داشته و میزان آلایندگی های ناشی از سوخت بنزینی را کاهش دهد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات