صنعت کار » آزادسازی ۷ میلیارد دلار ارز

رئیس کل بانک مرکزی گفت: جزئیات آزادسازی ۷ میلیارد دلار ارز در روز‌های آتی اعلام می‌شود، اما منابع ارزی مسدود شده جزء منابع بانک مرکزی است. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك