صنعت کار » آزادگان جنوبی

معاون تولید شرکت ملی نفت ایران از طرح میدان آزادگان جنوبی که به شرکت نفت و گاز اروندان واگذار شده است، بازدید و روند پیشرفت امور در این میدان را بررسی کرد. ادامه
وزیر نفت گفت: با افزایش ۱۰ درصدی ضریب بازیافت در میدان مشترک آزادگان جنوبی، تولید از این میدان ۲.۷ میلیارد بشکه و درآمد بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار افزایش می یابد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك