صنعت کار » آزادگان جنوبی

وزیر نفت گفت: با افزایش ۱۰ درصدی ضریب بازیافت در میدان مشترک آزادگان جنوبی، تولید از این میدان ۲.۷ میلیارد بشکه و درآمد بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار افزایش می یابد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات