صنعت کار » آزاد راه تبریز

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو خبر داد:
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو از انعقاد تفاهم نامه آزاد راه ۳۸ هزار میلیارد ریالی تبریز ـ ماکو خبر داد و گفت: فاز اول این پروژه بطور 70 کیلومتر و با اعتبار ده هزار میلیارد ریال توسط شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای کشور و گروه سرمایه گذاری پال قشم در سال جاری آغاز می شود. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك