صنعت کار » آزاد سازی قیمت خودرو

افزایش ۳۶ درصدی دستمزدها در سال جاری به واسطه افزایش نرخ تورم در حالی به تصویب رسیده که عدم توانایی کارفرمایان در پرداخت این ارقام، نگرانی ها را از جهت تعدیل نیروی انسانی در همه صنایع از جمله صنعت خودرو تشدید کرده است. ادامه
نرخ‌های جدید خودرو شان می‌دهد خودرو سازان رسما شبه‌آزادسازی قیمت را براساس فرمول حاشیه بازار، کلید زده اند. ادامه
با تصویب اصلاحیه قانون خصوصی‌سازی؛
بازار خودرو همچنان در التهاب است و یک روز قیمت ها کاهش و روز دیگر چند میلیونی افزایش می یابد. خودروسازان که با افزایش نرخ دلار، دستمزد و گران شدن قیمت مواد اولیه داخلی و وارداتی و قطعات، قیمت نهایی محصولات شان گران تمام می شود، به هردری می زنند تا یا قیمت ها را افزایش دهند و یا رییس جمهور قیمت ها را آزاد اعلام کند و دولت از قیمت گذاری دستوری دست بردارد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك