صنعت کار » آزاد سازی واردات

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو خبر داد:
دبیر انجمن واردکنندگان گفت: تاکنون نزدیک به ۴۵۰۰ از تمامی برندها از گمرک ترخیص شده اما به دلیل مشکلات بحث گواهی اسقاط شماره‌گذاری نشده‌اند. در صورت حل این مشکل، تمامی خودروها تا هفته آینده شماره‌گذاری خواهند شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات