صنعت کار » آزمایشگاه بررسی امنیت برنامک های توزیع شده د

رییس مرکز ماهر اعلام کرد:
رییس مرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات، حفاظت از 3 هزار سایت دولتی و مقابله با 53 دسته بد افزار را به عنوان بخشی از اقدامات انجام شده این مرکز از ابتدای سال 97 اعلام کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك