صنعت کار » آزمایشگاه بررسی امنیت برنامک های توزیع شده د

رییس مرکز ماهر اعلام کرد:
رییس مرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات، حفاظت از 3 هزار سایت دولتی و مقابله با 53 دسته بد افزار را به عنوان بخشی از اقدامات انجام شده این مرکز از ابتدای سال 97 اعلام کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات