صنعت کار » آزمون استخدامی بیمه پاسارگاد

آزمون متقاضیان همکاری با شرکت بیمه پاسارگاد در ۹ مرکز تهران و مراکز استان ها به طور همزمان در روز پنجشنبه دوم آبان ماه برگزار شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات