صنعت کار » آسیب های اجتماعی

طیبه سیاوشی نماینده مردم تهران در خانه ملت با حضور در تحریریه ی سایت خبری «عصر تشکل» به پرسش های خبرنگاران ما پاسخ داد و در خصوص مسایل روز به بحث و گفتگو نشست. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات