صنعت کار » آشفته بازارخودرو

استاد دانشگاه تاکید کرد:
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: آزادسازی ضابطه مند قیمت خودروها، همراه با تدوین بسته حمایتی مناسب از مشتریان برای حفظ قدرت خرید آنان، نیاز فوری صنعت خودروسازی است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات