صنعت کار » آشفتگی بازار خودرو

با توجه به حواشی پیرامون بازار خودرو و کوتاهی سازمان حمایت در نظارت بر این بازار، برخی مسئولان در حوزه نظارتی خارج از دولت، راهکار درست را برگشت شورای رقابت به گود قیمت گذاری خودرو می‌دانند، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند این گونه تصمیم های اشتباه منجر به نابودی صنعت خوردو خواهد شد. ادامه
درج قیمت های غیر واقعی و دروغین در سایت ها سبب شد تا حذف قیمت‌های بازار خودرو به مدیران سایت‌های واسط ابلاغ شود. اگرچه پس از مدت کوتاهی قیمت ها با شرایط جدید به سایت ها بازگشت اما به نظر می رسد آن گونه که توقع می رفت اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با این سایت ها همکاری نکرده و مجددا دستور حذف قیمت ها صادر شده است. ادامه
در روزهای اوج افزایش قیمت خودرو که بیشتر به بهانه نرخ ارز صورت گرفته بود، تب ثبت نام خریداران خودرو به اوج رسید، خریدارانی که امروز دستشان برای دریافت خودرو به جایی بند نیست. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك