صنعت کار » آقاجانلو

معاون طرح های توسعه ایمیدرو:
معاون طرح‌های توسعه معدن و صنایع معدنی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گفت: امروز به عنوان یک راهکار موقت برای تامین نیاز واحدهای سرب و روی، نسبت به واردات خاک با حدف عوارض اقدام کرد که تسهیل کننده کار در این بخش باشد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات