صنعت کار » آقای شریعتمداری

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس از فرصت ۲۴ ساعته بعه وزیر صمت برای حضور در جلسه این کمیسیون خبر داد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات