صنعت کار » آقا محمدی

با حکم مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا مدیرعامل جدید شرکت سایپا سیتروئن منصوب شد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك