صنعت کار » آقا محمدی

با حکم مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا مدیرعامل جدید شرکت سایپا سیتروئن منصوب شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات