صنعت کار » آلاینده های پلاستیکی

ازسوی شهرداری تهران آغاز شد؛
برنامه های هفته محیط زیست سال 97 در مناطق 22گانه با شعار جهانی "حذف آلودگی پلاستیک" از امروز 19 الی 25 خردادماه در مناطق 22 گانه شهرداری تهران آغاز می شود. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات