صنعت کار » آلایندگی هوا

در حالی که شهرداری تهران قصد دارد سال آینده محدوده زوج و فرد در تهران راحذف کند؛ رئیس پلیس راهور تهران بزرگ تاکید می کند که هیچ برنامه ای دراین زمینه نداریم. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات