صنعت کار » آلومنیای ایران

مدیر عامل شرکت آلومنیای ایران گفت: امسال تولید شمش آلومینیوم در این شرکت با رشد 60درصدی به 40هزار تن خواهد رسید. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك