صنعت کار » آلومينيوم

غریب پور در دیدار با سفیر ایران در گینه اعلام کرد:
رئیس هیات عامل ایمیدرو 2 ماموریت معدنی به شرکت مشترک ایران و گینه ابلاغ کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات