صنعت کار » آلوم شهر

مدیرعامل شرکت مجتمع آلومینیوم جنوب(سالکو) از اشتغالزایی مستقیم ١۵٠٠ نفر در کارخانه متبوعش خبر داد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات