صنعت کار » آمادگی صنایع مس برای فعال کردن معادن

استاندار کرمان خبر داد:
به گفته استاندار کرمان شرکت ملی مس ایران برای مشارکت و سرمایه گذاری در معادنی که مشکل تامین مالی دارند و فعال کردن آنها، اعلام آمادگی کرده و در این رابطه لازم است سازمان صنعت ، معدن و تجارت مواردی که می تواند مشمول این موضوعات قرار گیرد را جمع بندی کرده و در جلسه آینده ارائه دهد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات