صنعت کار » آمار افزایشی تولید

دفتر آمار و فرآوری داده های معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: آمار تولید 19 محصول منتخب صنعتی و معدنی در 8 ماهه سال ۹۹ افزایشی بوده است. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك