صنعت کار » آمار صادرات

رییس سازمان توسعه تجارت:
رییس سازمان توسعه تجارت در یک نشست خبری از رویکرد جدید دولت در خصوص تعاملات اقتصادی با کشور های جهان در زمان تحریم سخن گفت و بیان کرد که تجاربی که در دوره پیشین تحریم با روش کالا به کالا بدست آورده ایم می تواند دوباره برای ادامه کار تجاری و بازرگانی بین المللی وصادرات به ما کمک کند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات