صنعت کار » آمار صادرات

بررسی‌ها نشان می‌دهد، ایران یکی از ضعیف‌ترین کشورها در خصوص اعزام وابسته تجاری به کشورهای هدف است؛ به‌نحوی‌که در حال حاضر تنها ۷ رایزن اقتصادی در کشورهای دیگر دارد. ادامه
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد:
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «نرخ رشد صادرات نسبت به واردات، در 11 ماهه‌ی امسال نسبت به سال گذشته، ۵ درصد مثبت است و اگر این مسیر ادامه یابد ظرف ماه‌های آینده به یک تعادل و سپس به رویکرد مثبت دسترسی پیدا می‌کنیم». ادامه
رییس سازمان توسعه تجارت:
رییس سازمان توسعه تجارت در یک نشست خبری از رویکرد جدید دولت در خصوص تعاملات اقتصادی با کشور های جهان در زمان تحریم سخن گفت و بیان کرد که تجاربی که در دوره پیشین تحریم با روش کالا به کالا بدست آورده ایم می تواند دوباره برای ادامه کار تجاری و بازرگانی بین المللی وصادرات به ما کمک کند. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك