صنعت کار » آموزش و نظارت

در حالی که این روزها شیوع ویروس کرونا بسیاری از فعالیت های آموزشی و نظارتی را تحت تاثیر قرار داده است، شرکت بیمه سینا با استفاده از فضای مجازی این روند را به خوبی مدیریت کرده است. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات