صنعت کار » آموزش و نظارت

در حالی که این روزها شیوع ویروس کرونا بسیاری از فعالیت های آموزشی و نظارتی را تحت تاثیر قرار داده است، شرکت بیمه سینا با استفاده از فضای مجازی این روند را به خوبی مدیریت کرده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات