صنعت کار » آند

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران خبر داد
اردشیر سعدمحمدی گفت: تا پایان تیرماه 99 تولید کاتد شرکت مس با 91 هزار و 80 تن، شش درصد از برنامه پیش‌بینی‌شده جلوتر بوده و آند با 121 هزار و 202 تن 13 درصد بیشتر از برنامه ابلاغی عملکرد کارخانجات ذوب بوده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات