صنعت کار » آنگلو امریکن

«صنعت کار» گزارش می دهد:
بسیاری از کشورها برای کمک به کنترل شیوع همه گیری ویروس کرونا، دستورات توقف کامل یا جزئی را اجرا کرده اند که این تصمیم منجر به توقف فعالیت در معادن در سراسر جهان شده است. در آغاز ماه آوریل، عملیات بیش از 1600 معدن در سراسر جهان به حالت تعلیق در آمد. ادامه
طی مارس 2020 میلادی روی داد:
معدنکاران بزرگ شیلی طی مارس 2020 میلادی شاهد رشد تولید مس بودند. تولید فلز سرخ درکودلکو نیز با 14.8 درصد رشد به ثبت رسید. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك