صنعت کار » آهن‌سازی

در سایه الطاف الهی و با تلاش و مجاهدت تمامی کارکنان ناحیه آهن‌سازی فولاد مبارکه تولید واحد گندله‌سازی شرکت از ابتدای بهره‌برداری تا پایان مهرماه سال جاری، از مرز 150 میلیون تن گذشت. ادامه
همکاران تلاشگر ناحیۀ آهن‌سازی با ثبت رکورد تولید روزانۀ آهن اسفنجی به میزان 8 هزار و 815 تن در واحد شهید خرازی موفقیت دیگری را در سال جهش تولید به نام خود ثبت کردند. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك