صنعت کار » آهک

هفت طرح توسعه تحت پوشش شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران ( وابسته به ایمیدرو) با سرمایه گذاری ۱.۲ میلیارد یورویی در دست اجراست که بطور متوسط بیش از ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات