صنعت کار » آژانس های مسافرتی

"صنعت کار" بررسی می کند؛
افزایش بی حساب و کتاب نرخ ارز در ماه های اخیر تاثیر منفی خود را بر روی کالاها و خدمات باقی گذاشت تا آنجا که رد این تاثیر در هیچ بخشی نامحسوس نبود و در این میان افزایش بی سابقه قیمت بلیت هواپیما نیز به تبع این نوسانات ،مردم معمولی را هم که گهگاهی اگر شرایط اقتصادیشان اجازه می داد تا با هواپیما به جایی سفر کنند،در منگنه قرار داد تا عطای سفر هوایی را به لقایش ببخشند. ادامه
یک فعال حوره توریسم در گفتگو با صنعت کار:
یک فعال صنعت گردشگری با اشاره به این که صدور بیش از حد مجوز تاسیس آژانسهای مسافرتی باعث شده تعدد این بنگاه ها به اشباع برسد گفت:متاسفانه در تمام سال های گذشته ، حجم بالای اجازه تاسیس دفاتر مسافرتی هوایی باعث شده سررشته کار از دست نهادهای نظارتی بر این حوزه خارج شود و در عین حال با حاشیه سود پایینی که صنعت تورگردانی و گردشگری دارد این فعالیت که می توانست ارزآوری قابل توجهی برای اقتصاد کشور داشته باشد رو به احتضار نهاده است. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك