صنعت کار » آگهی فراخوان مناقصه عمومی

شرکت طلای زرشوران " آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی خرید و تحویل 15،000 (پانزده هزار) تن آهک کلوخه ای فله ای با دانه‌بندی 5 تا 8 سانتیمتر" را به فراخوان گذاشت. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك