صنعت کار » ابراهیم تقوی- مدیر مهندسی فروش و تحقیقات محصولات گروه بهمن

در هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی خودرو شیراز ؛
گروه بهمن در هفدهمین نمایشگاه بین المللی خودرو شیراز با سبد کاملی از خودروهای تجاری این شرکت حضور یافت. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات