صنعت کار » ابرپالایشگاه ستاره خلیج‌فارس

مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس نحوه‌ی ساختارسازی و ابداعات صورت گرفته در این اداره را تشریح کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك