صنعت کار » ابزارهای نوین مالی

دبیر اتحادیه طلا و جواهر تهران تاکید کرد:
دبیر اتحادیه طلا و جواهر از حل مشکلات صنف طلا با پرداخت تسهیلات ارزان و بررسی استفاده از ابزارهای نوین مالی نظیر سامانه سکوک در این صنف خبر داد. ادامه
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و تأمین مالی مطرح کرد:
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و تأمین مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: شرایط اقتصادی کشور و محدودیت در منابع مالی ایجاب می کند بسوی استفاده از ابزارهای نوین مالی حرکت کنیم و معتقدیم این موضوع یک انتخاب نیست یک الزام برای بخش تولید است. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك