صنعت کار » ابزار نوین

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: باید به سمت مردمی کردن نظارت و استفاده از ابزارهای نوین در بخش بازرسی حرکت کنیم. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات