صنعت کار » ابطال انتخابات

در گفت و گو با « صنعت کار»:
نتیجه انتخابات کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران به دلیل وجود برخی شبهات و عدم رعایت آیین نامه اتاق ابطال شد. این انتخابات بار دیگر در روز یکشنبه هفته آینده برگزار می شود. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك