صنعت کار » ابگرفتگی معابر

معاون وزیر نفت:
معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت گفت: نفت خود را خدمتگزار مردم می‌داند و با دستور وزیر نفت، تمامی امکانات برای امدادرسانی به مردم ساکن مناطق آب‌گرفته شهرهای اهواز و کارون بسیج شده است. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك