صنعت کار » اتاق ایران

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران بر شفافیت در کل زنجیره تولید، رفع موانع موجود و ایجاد رقابت در بازار تاکید کرد. ادامه
نایب رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق ایران مطرح کرد:
نایب رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق ایران گفت: پیش از این استفاده از برخی مزایا منوط به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات بود که با این تصمیم، صادرکنندگان کالاهای کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی دیگر نیازی نیست تا تعهد ارزی خود را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند. ادامه
رییس اتاق ایران اعلام کرد :
رییس اتاق ایران با تقدیر از تعامل خوب وزارت صمت با بخش خصوصی گفت: با قوانین و مقررات عادی نمی توان شرایط تحریمی که مانند شرایط جنگی است را اداره کرد و برخی از قوانین و مقرراتی که با شرایط کنونی وفق ندارند، باید موقتا تعلیق شوند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات