صنعت کار » اتاق ایران و عراق

عضو هیئت رئیسه اتاق ایران و عراق گفت: صادرات ایران به عراق در سال جاری نسبت به سال 98 به میزان 15 درصد کاهش یافت. ادامه
عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق به «صنعت کار» گفت:
اولین مرکز تخصصی توسعه صادرات مصالح و تجهیزات صنعت ساختمان ایران در اقلیم کردستان عراق راه اندازی شد. این مرکز می تواند نقش مهمی در توسعه صادرات به عراق ایفا کند. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك