صنعت کار » اتاق بارزگانی

یک تحلیلگر اقتصادی در واکنش به پیگیری طرحی در مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون اتاق بازرگانی گفت: اتاق بازرگانی به یکسری اصلاحات نیاز دارد اما نباید این اصلاحات منجر به از بین رفتن ماهیت این نهاد و عمومی شدن آن شود. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك