صنعت کار » اتاق بازرگانی اصفهان

در جلسه ویدئو کنفرانس بررسی و رفع موانع صادراتی سنگ های تزئینی عنوان شد:
رییس هیات عامل ایمیدرو اظهار کرد: اصفهان پایگاه توسعه صنعت سنگ های تزئینی برای تولید و صادرات می شود. ادامه
در نشست مشترک کمیته های صنایع معدنی و کانی های فلزی و غیرفلزی کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان عنوان شد:
در نشست مشترک کمیته های صنایع معدنی و کانی های فلزی و غیرفلزی کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان که به هدف تامین بخشی از سنگ آهن مورد نیاز واحدهای فولادی استان و فعالسازی معادن کوچک با حضور معاونان فولاد مبارکه و ذوب آهن برگزار شد. ادامه
در نشست کمیته سنگ های تزئینی کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان عنوان شد:
در نشست مشترک کمیته سنگ های تزئینی ذیل کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان عنوان شد؛ پدیده متهم کردن چین به عامل شیوع کرونا در قوت گرفتن احتمال حرکت ترمینال سنگ دنیا از چین به مقاصد اروپایی و هند بسیار موثر است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات