صنعت کار » اتاق مشترک ایران و قطر

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران که رئیس جمهور و وزیر صمت را در سفر قطر همراهی می کند در خصوص روند مذاکرات با بخش دولتی و خصوصی این کشور گفت: پروژه های صنعتی و دانش بنیان ایرانی با استقبال طرف قطری مواجه شد و با توجه به مذاکرات انجام شده، هیات سرمایه گذاری این کشور طی ماه های آتی به منظور بازدید از برخی پروژه ها به ایران سفر می کنند. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك