صنعت کار » اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی اظهار داشت: 3.5 میلیارد دلار پولی که ادعا می‌شود آزاد شده از محل دارایی‌هایی ایران در کره جنوبی نبوده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات