صنعت کار » اتحادیه املاک

رئیس اتحادیه املاک:
رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: اگر مجلس، قانونی مصوب کند که تعیین قیمت به عهده اتحادیه املاک گذاشته شود ما موظف به اجرا هستیم، اما تاکنون چیزی در این زمینه به ما اعلام نشده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات